Nutrition Mixes: Varthabharathi

ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯ
ಹರ್ಬಲೈಫ್ : ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು ?
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ , ಪ್ರೊಟೀನ್ ಪುಡಿಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭವೇ ? ಮಾರಕವೇ ?
ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲಾಯ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*