ಕೊರೋನಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? – ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ಜನವರಿ 5, 2021

ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯ – ಹೊಸ ಕೊರೊನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಜನವರಿ 5, 2021

►ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಮುಗಿಯದ ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೇಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡೆಯಿತು ?
►ಈ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಜನರು ಪ್ರಯೋಗಪಶುಗಳೇ ?
►ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆಯೇ ?
►ಕೊರೊನ ಲಸಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ ಖ್ಯಾತ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರ ಉತ್ತರಿಸುವುದೇ ?
► ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ,

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*