ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ 2020: ಕೊರೋನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2020

ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ 2020: ಕೊರೋನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2020

(15 ನಿಮಿಷದಿಂದ)

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2020

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2020

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2020

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2020

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*