ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಟಿವಿ 9 ಚರ್ಚೆ, ಜೂನ್ 10, 2020, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ (ವಿಡಿಯೋದ 10ನೇ ನಿಮಿಷದಿಂದ)

ಟಿವಿ 9 ಚರ್ಚೆ, ಜುಲೈ 6, 2020, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ (ವಿಡಿಯೋದ 8ನೇ ನಿಮಿಷ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಿಂದ)

ಟಿವಿ 9 ಚರ್ಚೆ, ಜುಲೈ 22, 2020, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ (ವಿಡಿಯೋದ 9ನೇ ನಿಮಿಷ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಿಂದ)

ಟಿವಿ 9 ಚರ್ಚೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2020, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ (ವಿಡಿಯೋದ 8ನೇ ನಿಮಿಷದಿಂದ)

ಪವರ್ ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನ: ಜುಲೈ 14, 2020

ಕೊರೋನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆಯೇ?- ನ್ಯೂಸ್ 14 ಸಂದರ್ಶನ – ಜುಲೈ 7, 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*