ಕೊರೋನ ಮಹಾಮಾರಿ ಯಾವಾಗ ತೊಲಗುತ್ತದೆ? – ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ಮೇ 16, 2021

ಕೊರೊನ ಮಹಾಮಾರಿ ಯಾವಾಗ ತೊಲಗುತ್ತದೆ ? ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಸಂವಾದ – ಮೇ 16, 2021

*ಬೇಗ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಕೊರೊನ ದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ?
*ವದಂತಿಗಳು ಏನು ? ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದೇನು?
ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ – ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಮಂಗಳೂರು
ಡಾ. ಸುದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ – ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*