ತಡ ಮಾಡದೆ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಬೇಕು – ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2020

ಕೊರೊನಗೆ ಲಸಿಕೆ ಬೇಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಬೇಕು – ನವೆಂಬರ್ 29, 2020

ಕೊರೊನಗೆ ಲಸಿಕೆ ಬೇಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಬೇಕು ! : ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ
►ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ AWARENESS INTERVIEW
►ಕೊರೋನ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದು ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲವೇ ?
►ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಹೆದರುವ
ಪೋಷಕರ ಕಳವಳದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*