ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಶಾಲೆ – V4, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2020

ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಶಾಲೆ – V4, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2020

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು ತೆರೆದಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ..?
ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿ ಸಾಧಿಸುವಂತಹದ್ದು ಏನು ..?
ಮಕ್ಕಳ ಶೆಕ್ಷಣಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ …?
ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಗುಮ್ಮನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆ ..?
ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಯಾವಾಗ, ಯಾರಿಗೆ, ಯಾಕೆ …?
ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಬೇವಿಂಜೆ
ಖ್ಯಾತ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯ ವೈದ್ಯರು
ಆ್ಯಂಕರ್ : ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*