ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ – ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ಮೇ 12, 2021

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಎಂದರೇನು? – ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ಮೇ 12, 2021

ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಫಂಗಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ನ ಅಪಾಯಗಳೇನು, ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಅವರಿಂದ

What’s the ‘Black Fungus’ infection causing panic in India? Varthabharathi, May 12, 2021
► Why is it occurring in Covid 19 patients?
► What are the consequences and how to stay safe from this fungus?
► Eminent physician Dr Srinivas Kakkilaya, MD provides all the details

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*