ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್, ಮೂರನೇ ಅಲೆ, ಲಸಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಡ – ಎಫ್ ಬಿ ಸಂವಾದ – ಜೂನ್ 27, 2021

Delta Plus, Third wave and Vaccination: Facebook Live, June 27, 2021

Delta Plus, Third wave and its Committee, and the Vaccination push – BS Kakkilaya, Siddanagouda Patil, Niranjanaradhya – The most relevant and most important issues of covid 19 for today and tomorrow discussed threadbare.

ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್, ಮೂರನೇ ಅಲೆ, ಅದರ ಸಮಿತಿ, ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಡ – ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ – ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಸಂವಾದ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*