ಕೊರೋನ ಹೆದರದಿರೋಣ- V4, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2020

ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2020 – ಕೊರೋನ ಹೆದರದಿರೋಣ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರೋಣ

ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಥ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಯಲುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಬೇವಿಂಜೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
ಸಂವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ – ತಾರಾನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ( ಪತ್ರಕರ್ತ )

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*