Covid and Scientific Temper – Dr. AV Baliga Hospital, March 29, 2021

March 29, 2021: ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ| ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಭಾಷಣದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ| ಡಾ.ಎ.ವಿ.ಬಾಳಿಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*