Omicron: V4 Channel

ಓ-ಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್‌ ಆತಂಕ ಬೇಡ , ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬೇಡ : ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ || Omicron: V4 Channel –

ನವೆಂಬರ್ 29, 2021

ನೈಟ್ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಬೇಡ : ಓ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಆತಂಕವೇ ಅಲ್ಲ : ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ || PRACHALITHA V4NEWS LIVE – ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*