No Image

ಕೆಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾವುದು: ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವೇ? ವೃತ್ತಿಯೇ?

July 9, 2009 Srinivas Kakkilaya 0

(ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎಂ. ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಜುಲೈ 1, 2009ರಂದು ಬರೆದ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ; ಪ್ರಕಟಣೆ: ಜುಲೈ 4, 2009, ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ) ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಸಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳನ್ನು […]