‘ಸಂಪದ’ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರಹಗಳು

ಸಂಪದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರಹಗಳು

 

  • ಲಸಿಕೆಗಳು ಬೇಕೆ? February 19, 2009. [ಓದಿ]
  • ತುಳುನಾಡಿನ ‘ಪಬ್ಬುಗಳು’ February 6, 2009. [ಓದಿ]
  • ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಾನಿಗೇರಲು ಗಜರಾಜನಾದ ಗಣೇಶ. January 31, 2009 . [ಓದಿ]
  • ನಿರ್ಮುಕ್ತ.ಕಾಂ: ಮುಕ್ತ ಚಿಂತನೆಯ ತಾಣ. September 16, 2008. [ಓದಿ]
  • ಬಾನಿಗೇರಲಾಗದ ಗಾಳಿಪಟ. September 4, 2008. [ಓದಿ]
  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಕಡಿವಾಣ. June 17, 2008. [ಓದಿ]
  • ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು! March 3, 2008. [ಓದಿ]
  • ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳು. April 24, 2007. [ಓದಿ]
  • ಆಧುನಿಕತೆಯ ರೋಗಗಳು November 6, 2006. [ಓದಿ]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*