ನಿಪಾ ಸೋಂಕು – ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2021

ನಿಪಾ ಸೋಂಕು – ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2021

 

ನಿಫಾ ಸೋಂಕಿನ ಆತಂಕ: ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದೆ ಇರುವುದು ಸರಿಯೇ ?

ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಖ್ಯಾತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಅವರಿಂದ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*