Diabetes – Dietary modification is the principal intervention

Diabetes – Dietary modification is the principal intervention

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರವೇ ಪ್ರಧಾನ ಪರಿಹಾರ

Diabetes – Dietary modification is the principal intervention: Facebook Live on November 21, 2021 at 6.30PM by Drs Srinivas Kakkilaya, Physician, Mangaluru; PV Bhandary, Psychiatrist, Udupi; Sandeep S Nayak, Internist, USA ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರವೇ ಪ್ರಧಾನ ಪರಿಹಾರ – ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್, ನವೆಂಬರ್ 21, 2021 ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು, ಮಂಗಳೂರು; ಡಾ. ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ, ನರಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು, ಉಡುಪಿ; ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ನಾಯಕ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು, ಅಮೆರಿಕಾ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*