ಕೊರೋನ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ – ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2020

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ – ಕೊರೋನ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಗಳು – ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆದರಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ?

ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2020

► ಕೊರೋನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ?
► ಕೊರೋನ ಬಗ್ಗೆ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿದೆ ?
► ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು ಬಂದ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ?
► ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*