No Image

ಅತಾತೂರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ

August 5, 2013 Srinivas Kakkilaya 0

(ಕೃಪೆ: ಹೊಸತು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2013) ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪುಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವಾಗಿರುವ ತೂರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಹೊಳೆದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಹಲಬಗೆಯ ರಾಜಕೀಯ-ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬಂದಿರುವ […]