ಕೊರೋನ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಕೊರೋನ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಸರಣಿ ಬರೆಹ – ಮೇ 27-29, 2024 ಭಾಗ 1:  ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತೇ? ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಮೇ 27, 2024 https://www.varthabharati.in/nimma-ankana/were-the-corona-vaccines-given-evidence-based-2012133 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 175 ಕೋಟಿ … Continue reading ಕೊರೋನ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು