ಕೊರೋನ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳು

ಕೊರೋನ ವೈರಸ್: ನೀವು ಹೆದರಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? – ಮಾರ್ಚ್ 9, 2020

ಕೊರೋನ ಸೋಂಕಿತರು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓಡಬೇಡಿ – ಮಾರ್ಚ್ 17, 2020

ಕೊರೋನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ- ಜೂನ್ 21, 2020

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ ಕೊರೋನ – ನಾವೇಣು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರದು?- ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*