ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು/ಬರಹಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ವಿಜಯವಾಣಿ; ಮಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 4, 2015
prajavani-jul4201504_07_2015_002_004 12617859  vijayavani-jul42015